Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέτρο που φέρνει ο Μακρόν, κατά τη διάρκεια της πενταετούς του θητείας. Οι μεταρρυθμίσεις, ωστόσο, φαίνονται να στηρίζονται έως έναν αρκετά μεγάλο βαθμό από τους ψηφοφόρους του Μακρόν, με το 82% να στέκεται δίπλα του.
 
Το 71% των ερωτηθέντων απάντησε πως η μεταρρύθμιση θα «μειώσει τη δύναμη των συνδικάτων στις επιχειρήσεις», ενώ ένα 54% υποστηρίζει πως ο νέος νόμος θα «επιδεινώσει τις συνθήκες εργασίας των μισθωτών».
 
Μόλις το 43% πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση θα «βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων», το 36% ότι θα «ενισχύσει την ανάπτυξη» και το 31% ότι θα συντείνει στη «μείωση της ανεργίας».
 
Φαίνεται ωστόσο πως βάσει των όσων παρουσίασε χτες η κυβέρνηση στη Βουλή, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ανώτατο όριο στις αποζημιώσεις, μείωση των προθεσμιών για τις προσφυγές των μισθωτών, δυνατότητα διαπραγμάτευσης χωρίς τα συνδικάτα, είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά των νέων μεταρρυθμίσεων.