Για να χτυπήσουν την απεργεία επικαλούνται (για νομικούς λόγους) κινδύνους για την υγεία. Μα τι στο καλό, με βυτία ΔΧ μεταφέρονται τα υλικά των νοσοκομείων που προμηθεύονται από ιδιωτικές εταιρίες;