Της Δέσποινας Χαραλαμπίδου

Μία από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και η μη ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού Α.Ε. που διαχειρίζεται και λειτουργεί τον αυτοκινητόδρομο που εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα μέχρι τους Κήπους του Έβρου.

Ο στόχος, να μην περάσει η εταιρία σε ξένα χέρια συμπεριλαμβάνεται, πια, στη λίστα με τα χαμένα όνειρα της κυβέρνησης. Δεσμεύτηκε να «τρέξει» την ιδιωτικοποίηση από το φθινόπωρο ως προϋπόθεση για να εκταμιευθεί η μεγάλη υποδόση των 7,5 δισ. ευρώ του Ιουνίου.

Γι’ αυτό, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Τσακαλώτου και Σπίρτζη (1486/25-5-2016, φύλλο δεύτερο) και λίγες μέρες πριν ξεκίνησε η λειτουργία των πρώτων διοδίων που εγκατέστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στον Προμαχώνα Σερρών και «τακτοποιήθηκε» με αυτόν τον τρόπο ένα από τα προαπαιτούμενα, η επιβολή διοδίων στο τμήμα του κάθετου άξονας της Εγνατίας Α/Κ Λαγκαδά-Προμαχώνας. Η έναρξη λειτουργίας του συγκεκριμένου σταθμού ήταν απαραίτητη για να προωθηθεί η παραχώρηση της Εγνατίας σε ιδιώτες.

Το περίεργο και παράδοξο είναι ότι σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τους υπόλοιπους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού Α.Ε. τα έσοδα από τον Σταθμό του Προμαχώνα προορίζονται για την εξόφληση των δανειστών της χώρας μας! Συγκεκριμένα, στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 1486/2016, αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι: Τα εισπραττόμενα από την Εγνατία Οδό Α.Ε. τέλη διοδίων από τον Σταθμό Προμαχώνα, καταβάλλονται σε περιοδική βάση, σε πίστωση του προβλεπόμενου από το άρθρο 2 του νόμου 3986/2011 τραπεζικού, που τηρείται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου Χρέους.

Διαβάζοντας, όμως, κάποιος «πίσω από τις γραμμές» τη σχετική Υπουργική Απόφαση, διαπιστώνει ότι πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που η αυτοαποκαλούμενη «αριστερή» κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τοποθετεί διόδια, υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο που έχει τη δική του σημασία: Τα εξοντωτικά πρόστιμα για όσους δεν πληρώνουν διόδια, όχι μόνο δεν μειώνονται αλλά διατηρούνται.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την απόφαση: «Η διέλευση οχήματος χωρίς την καταβολή των σχετικών διοδίων πιστοποιείται με έγγραφη έκθεση των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας.

Αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης αποστέλλεται στον υπόχρεο, ο οποίος καλείται να καταβάλει το εικοσαπλάσιο οφειλόμενο τέλος, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την παραλαβή της έκθεσης. Η καταβολή γίνεται με κατάθεση του αντιστοίχου χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας και αποδεικνύεται με αποστολή προς αυτήν μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία, αντιγράφου της απόδειξης κατάθεσης. Τα ποσά που εισπράττονται από την πληρωμή προστίμων θα καταβάλει η εταιρία στο φορέα εκμετάλλευσης του τμήματος του Κάθετου Άξονα Εγνατίας Α/Κ Λαγκαδά-Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα.

Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το πρόστιμο βεβαιώνεται με πράξη της εταιρίας στο 50πλάσιο της αξίας των διοδίων. Αντίγραφο της παραπάνω πράξης αποστέλλεται προς είσπραξη στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει σήμερα και συνοδεύεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του Π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 89 Α΄) Κανονισμός Λειτουργίας των ΔΟΥ. Κατά την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών θα γίνεται παρακράτηση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%), ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης και θα αποδίδεται στον ΚΑΕ 3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο ποσό που αποδόθηκε στην εταιρία, μετά τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης, θα αποδίδεται από την εταιρία στο φορέα εκμετάλλευσης του τμήματος».

Και μόνον για την Ιστορία, θυμίζω ότι τον Ιανουάριο του 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταψηφίσει το νομοσχέδιο για την τοποθέτηση διοδίων στην Εγνατία Οδό και τους παράπλευρους αυτής άξονες. Και φυσικά είχε καταγγείλει σε όλους τους τόνους την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Νοεμβρίου του 2014, η οποία προέβλεπε τη λειτουργία συνολικά 19 σταθμών διοδίων, 13 στον κεντρικό άξονα και 6 στους κάθετους άξονες.

*H Δέσποινα Χαραλαμπίδου είναι περιφερειακή σύμβουλος ΠΚΜ, επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας, πρώην βουλευτής και αντιπρόεδρος της Βουλής

Πηγή: Εφημερίδα Δρόμος της Αριστεράς