Με τη βοήθεια της ομάδας  κρουστών Batala,  κάνουμε «θόρυβο» για να ακουστούμε και στην τελευταία φαρμακοβιομηχανία που δεν επενδύει σε αντιρετροϊκά φάρμακα για παιδιά.
————————–

Η περίπτωση της Σουαζιλάνδης-ένα θετικό παράδειγμα

Νέο, ελπιδοφόρο μοντέλο θεραπείας εφαρμόζει η μικρότερη χώρα της Αφρικής με το υψηλότερο ποσοστό HIV/AIDS σε όλο τον κόσμο. Το βασίλειο της Σουαζιλάνδης, μια από τις μικρότερες χώρες της Αφρικής, έχει το υψηλότερο ποσοστό HIV/AIDS, με πάνω από το 26% του ενήλικου πληθυσμού να έχει προσβληθεί από τον ιό.

Στη Σουαζιλάνδη, οι MSF εξετάζουν τη βιωσιμότητα και την αποδοχή του μοντέλου  «Εξέταση και Θεραπεία»,  του πιο ριζοσπαστικού μοντέλου θεραπείας που λειτουργεί ως πρόληψη καθώς προβλέπει την παροχή θεραπείας σε όλα τα οροθετικά άτομα ανεξάρτητα από το επίπεδο των CD4 λεμφοκυττάρων που χρησιμοποιείται ως ένδειξη για το πότε ένα άτομο πρέπει να ξεκινήσει αντιρετροϊκή θεραπεία. Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει ουσιαστικά να υπάρξει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στη μείωση της ασθένειας, όπως και στη μετάδοση του ιού στην κοινότητα.

Αυτή τη στιγμή, οι MSF στη Σουαζιλάνδη ανοίγουν το δρόμο για την εφαρμογή ενός μοντέλου θεραπείας που λειτουργεί ως πρόληψη εφαρμόζοντας ένα σημαντικά βελτιωμένο πρωτόκολλο θεραπείας για εγκύους ώστε να εμποδίσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τη μετάδοση του ιού HIV από τη μητέρα στο παιδί και να κρατήσουν υγιείς τις μητέρες. Με λίγα λόγια, στόχος της οργάνωσης είναι να ξεκινήσουν αντιρετροϊκή θεραπεία όλες οι έγκυες γυναίκες.