Ήταν η κατάρρευση της Lehman Brothers χειρότερη από την 11η Σεπτρμβρίου για την αμερικανική ισχύ;