Γιατί έχει σήμερα η Λιβύη τόσο μεγάλη σημασία για το μέλλον της ευρύτερης Μέσης Ανατολής; (NPR: http://n.pr/gsOxeb)