Σκόπιμες (μη πραγματικό δείγμα) και δομικές (λόγω της εποχής γοργών αλλαγών δεν υπάρχει αντιστοίχιση δείγματος και συνολικού πληθυσμού) αλλοιώσεις καθιστούν τις δημοσκοπήσεις μη ακριβείς, εξήγησε ο καθηγητής.

Ως προς το αποτέλεσμα της κάλπης της 20ής Σεπτεμβρίου, ο Γ. Πλειός τόνισε ότι αναμένει υψηλά ποσοστά αποχής.