Αντιδράσεις και γιούχα απ΄ όπου περνά ο Παπανδρέου. Εδώ (σε μη ευτυχισμένες στιγμές) στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης (video seleo).