«Κανένα πρόγραμμα και καμία παροχή, που είναι σε εξέλιξη, είτε αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας είτε επιδοτήσεις ενοικίου, δεν κινδυνεύει από την κατάργηση των δύο Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής…