Τα μπόνους που δόθηκαν στα στελέχη ανήλθαν κατά μέσο όρο στις 367.000 δολ. κατ΄άτομο, σημειώνοντας πτώση μόλις 15% σε σχέση με το 2010, παρά τη μειωμένη κερδοφορία κατά 47%