Βρείτε το λάθος… ποιo από τα γραφήματα απεικονίζει  το αντίθετο από τα στοιχεία της δημοσκόπησης (TO BHMA: http://bit.ly/aYbXHK)