Σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου ΓΣΕΒΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Γ.Καββαθά, στην παρουσίαση της εξαμηνιαίας έρευνας οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, «αν θέλαμε να δώσουμε ένα τίτλο στην 15η Έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αυτός είναι: σε παγίδα ρευστότητας η ελληνική οικονομία σε ακόμη πιο δυσχερή θέση η ΜμΕ». Επίσης, σημειώνεται πως η αβεβαιότητα του προηγούμενου εξαμήνου και η επιτυχής αξιολόγηση, που συνοδεύτηκε  όμως από νέα δυσβάστακτα μέτρα, δεν μπόρεσε να δώσει ώθηση στην πορεία για ανάκαμψη της οικονομίας. 
 
Εκτός από το κλείσιμο των επιχειρήσεων που συνεχίζεται και την ανεργία που παραμένει σε υψηλά επίπεδα, η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας είναι μια πραγματικότητα. Στην έρευνα εκτιμάται επίσης, ότι για κάθε 1 επιχείρηση που εμφανίζει σημάδια βελτίωσης, 10  επιχειρήσεις ασθενούν σοβαρά. 
 
«Παγιώνεται ένας νέος οικονομικός δυϊσμός στην πραγματική οικονομία, ο οποίος προκαλεί έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις προς τις μικρές επιχειρήσεις, ενισχύει τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, διευρύνει τα ποσοστά άτυπων μορφών απασχόλησης και επαγγελματικής δραστηριότητας», υπογραμμίζεται στην εισήγηση και ενώ σημειώνεται πως τα επώδυνα και εμπροστοβαρή μέτρα που συνοδεύουν το 3ο πρόγραμμα προσαρμογής, οδηγούν την οικονομία σε νέο κύκλο ανατροφοδοτούμενης στασιμότητας, έλλειψη προοπτικών, και ενισχύουν την αποεπένδυση.