Μεταφρασμένο άρθρο του Guardian για το Στόλο της Ελευθερίας (http://bit.ly/bYGYfm) Original (http://bit.ly/aDvTuV)