Οι 1% πιο πλούσιοι των τελευταίων χρόνων, είναι πολύ μεγαλύτεροι καταστροφείς πλούτου απ όσο φανταζόμαστε (Guardian: http://bit.ly/tUUv1s)