Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας διοργανώνει συνάντηση διαλόγου αφιερωμένη στην αυτοδιαχείριση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Ραψάνη της Λάρισας στις 31 Αυγούστου με 2 Σεπτεμβρίου.


 
Κεντρικός στόχος του διημέρου είναι η ανάδειξη της σημασίας της αυτοδιαχείρισης ως μέσου απάντησης σε κοινωνικές ανάγκες και προβλήματα. Επιδιώκουμε το διάλογο μεταξύ εγχειρημάτων διαφορετικών τομέων, όπως αυτών της υγείας, της παιδείας, της εργασίας, της τοπικής ανάπτυξης, του αλληλέγγυου εμπορίου, της σχέσης παραγωγού-καταναλωτή και της κοινωνικής ένταξης.
 
Οι πληροφορίες της συνάντησης: