Τα παραπάνω προκύπτουν από απάντηση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Νίκου Χατζηαργυρίου, σε ερωτήσεις του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή. Στην επιστολή του, ο Νίκος Χουντής ζήτησε να μάθει:

1. Πόσες διακοπές ηλεκτροδότησης έχουν πραγματοποιηθεί από 1.1.2017 έως 31.10.2017 σε όλη τη χώρα.
2. Πόσες από αυτές έχουν ανακληθεί λόγω πληρωμής χρεών ή διακανονισμών.
3. Πόσες διακοπές αναμένεται να γίνουν μέχρι το τέλος του έτους.
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις (1, 2, 3), τι ποσοστό αφορά σε κατοικίες.
5. Πόσοι διακανονισμοί γίνονται το μήνα σε όλη τη χώρα και τι ποσοστό από αυτούς δεν τηρείται λόγω οικονομικής αδυναμίας των οφειλετών.

Στην απάντηση του, ο πρόεδρος της ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει ότι στους δέκα πρώτους μήνες του 2017 «έχουν εκτελεστεί 204.000 περίπου διακοπές παροχών ηλεκτρικού ρεύματος λόγω οφειλών σε όλη την χώρα μετά από αιτήματα όλων των προμηθευτών και 159.000 επανασυνδέσεις μετά από πληρωμή ή διακανονισμό των οφειλών».

Προσθέτει επίσης ότι ,«μέχρι τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα εκτελεστούν περαιτέρω περί τις 35.000 διακοπές,από τις οποίες ποσοστό της τάξεως του 70% αφορά οικιακούς καταναλωτές (κατοικίες)». Όσον αφορά ωστόσο το ερώτημα για τους διακονισμούς των οφειλών, δηλώνει ο ΔΕΔΔΗΕ δηλώνει αναρμόδιος να απαντήσει.

Στην επιστολή δεν διευκρινίζεται εάν ο αριθμός των 35.000 νέων διακοπών ρεύματος αφορά το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, ή το διάστημα από την απάντηση του προέδρου του ΔΕΔΔΗΕ μέχρι το τέλος του έτους (δηλαδή το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου). Συγκρίνοντας τους αριθμούς μοιάζει όμως σίγουρο, ότι ο αριθμός των διακοπών ηλεκτροδότησης έχει αυξηθεί ραγδαία.