Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, με ανακοίνωσή του αναφέρει τέσσερις λόγους για τους οποίους ζητά την απόσυρση μιας συγκεκριμένης διάταξης του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή.

Η ανακοίνωση αφορά το άρθρο 117 της παραγράφου 14 του νομοσχεδίου, την οποία ο ΔΣΑ χαρακτηρίζει «απαράδεκτη». Η διάταξη αφορά την μεταφορά των εργαζομένων από τους καταργούμενους φορείς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όσο αφορά τους δικηγόρους που υπηρετούν με έμμισθη εντολή στους καταργούμενους φορείς, το άρθρο 117 επιβάλλει την υποβολή στον Διοικητή της εκάστοτε υπηρεσίας, όλων των υποθέσεων που χειρίζονται.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΔΣΑ:

Σχέδιο Νόμου «ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Αφού έλαβε υπόψη του τις ρυθμίσεις για τους εμμίσθους δικηγόρους, της παρ.14 του άρθρου 117 του Σχεδίου Νόμου «ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», που κατατέθηκε στη Βουλή, το ΔΣ του ΔΣΑ εκφράζει την έντονη αντίθεσή του και ζητεί την απόσυρση της απαράδεκτης αυτής διάταξης από το σχέδιο νόμου, για τους κάτωθι λόγους:

  • Είναι απολύτως άνιση και άδικη η πρόβλεψη λύσης των συμβάσεων των εμμίσθων δικηγόρων που υπηρετούν στους καταργούμενους φορείς, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται και εντάσσονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όταν για το λοιπό προσωπικό προβλέπεται η μεταφορά αυτού στην ιδρυόμενη αρχή.
  • Είναι αντίθετες στα άρθρα 42 επ. του Κώδικα Δικηγόρων οι προβλέψεις για λύση των συμβάσεων των εμμίσθων δικηγόρων χωρίς καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως.
  • Είναι αντίθετες στις διατάξεις των άρθρων 139 επ. του Κώδικα Δικηγόρων οι προβλέψεις για παραπομπή των εμμίσθων δικηγόρων σε Πειθαρχικό Όργανο, έτερο του προβλεπομένου στον Κώδικα Δικηγόρων.
  • Είναι αντίθετη στον Κώδικα Δικηγόρων (ιδίως άρθρο 5 περ.γ΄και ε΄) η προβλεπόμενη υποχρέωση των εμμίσθων δικηγόρων, να συλλέγουν και να παραδίδουν στοιχεία από υποθέσεις που άλλοι συνάδελφοί τους έχουν χειριστεί.

Κατόπιν αυτών, συγκροτήθηκε Επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη του ΔΣ, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, Δημήτριο Αναστασόπουλο και Ελευθέριο Ράντο, προκειμένου να συναντηθεί άμεσα με τον αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας, προκειμένου να εκθέσει τις θέσεις του σώματος και να ζητήσει τις σχετικές νομοθετικές τροποποιήσεις.