Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε πέντε χώρες-μέλη, οι οποίες ενδέχεται να παραβούν τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης το 2012. Πρόκειται για το Βέλγιο, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Κύπρο και την Μάλτα.

«Αύριο η Κομισιόν θα παρουσιάσει δυο προτάσεις που θα ενισχύουν τη σταθερότητα της δημοσιονομικής πολιτικής στην ευρωζώνη», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Όλι Ρεν.

Η πρώτη πρόταση, όπως είπε, θα υποστηρίζει την κουλτούρα της εθνικής σταθερότητας, ζητώντας την ενσωμάτωση αριθμητικών δημοσιονομικών κανόνων στους προϋπολογισμούς, σε εναρμόνιση με τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπει μεσοπρόθεσμα σχεδόν ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς Η Κομισιόν θα ζητήσει να ενσωματωθούν αυτοί οι κανόνες στο εθνικό δίκαιο κάθε χώρας-μέλους και κατά προτίμηση στο Σύνταγμα.

Θα προτείνει επίσης οι προϋπολογισμοί να καταρτίζονται βάσει ανεξάρτητων προβλέψεων από εθνικές επιτροπές.