Στο τετρασέλιδο ενημερωτικό σημείωμά της η Ιερά Σύνοδος αναφορικά με την αποτέφρωση κάνει λόγο για «βεβήλωση της ανθρώπινης ύπαρξης» ενώ τονίζει πως «τα νεκρά σώματα δεν είναι απορρίμματα».

«Αξιοσημείωτο δε είναι ότι κάποιοι ψυχολόγοι θεωρούν πως η σύγχρονη μέθοδος αποτέφρωσης αποτελεί σε επίπεδο φαντασιακό ένα ισοδύναμο της αυτοκτονίας» αναφέρει σε άλλο σημείο το σημείωμα, επιχειρώντας να αιτιολογήσει την αντίθεση.

Αναφορικά με τα κέρδη που ενδεχομένως θα χάσει η Εκκλησία από τη διαδικασία της καύσης των νεκρών, η Σύνοδος διευκρινίζει: Προβάλλεται και το παιδιαρώδες επιχείρημα ότι η Εκκλησία απορρίπτει την καύση και προτιμά την ταφή για ιδιοτελείς λόγους. Όμως, πρώτον, οι δήμοι είναι που λειτουργούν τα κοιμητήρια και εισπράττουν τα τέλη από τους τάφους και τα ιστεοφυλάκια. Δεύτερον, εάν η Εκκλησία έθετε ως προτεραιότητα οποιοδήποτε (δήθεν) οικονομικό όφελος, θα έπραττε το αντίθετο και θα προέτρεπε τους ορθόδοξους κληρικούς να ψάλουν τη Νεκρώσιμη Ακολουθία και για όσους αποτεφρώνονται».

Η Ιερά Σύνοδος επισημαίνει ακόμα ότι «η Εκκλησία ως κοινότητα, που είναι κατ’εξοχήν χώρος ελευθερίας, δεν καταναγκάζει κανέναν άνθρωπο να τηρεί τις παραδόσεις Της. Έχει όμως το δικαίωμα να θεωρήσει την καύση ως μεταχείριση αντίθετη προς τις αρχές, την παράδοση και τα έθιμά Της». «Προφανώς όσοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν την παράδοση της Εκκλησίας, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την αποτέφρωση, οπότε δεν θα τύχουν Εξοδίου Ακολουθίας (Κηδείας) από την Εκκλησία».

Σημειώνεται ότι το 2014 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος είχε κάνει την πρώτη της παρέμβαση για το ζήτημα της αποτέφρωσης.

Στο τότε έγγραφο η Ιερά Σύνοδος έγραφε ότι «σέβεται τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ανθρώπων διαφορετικής θρησκείας», όπου η καύση των νεκρών σωμάτων είναι οργανικό κομμάτι της κοσμοθεωρίας τους, ωστόσο για όσους χριστιανούς ορθόδοξους αποδεδειγμένα και οικειοθελώς δηλώσουν την επιθυμία τους να καούν μετά θάνατο αντί να ταφούν, τότε δηλώνουν την αυτονόμησή τους και ως εκ τούτου για αυτούς δεν τελείται νεκρώσιμη Ακολουθία και Μνημόσυνο.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το φυλλάδιο: