Η ανώτατη ποινή κάθειρξης για οικονομικά εγκλήματα στην Ισλανδία είναι τα έξι χρόνια.

H Ισλανδία απορρύθμισε τον χρηματοπιστωτικό τομέα το 2001, αλλά παιχνίδια στο τραπεζικό σύστημα οδήγησαν σε κατάρρευση του συστήματος, όταν εκδηλώθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση στις ΗΠΑ το 2008.

Η οικονομία της Ισλανδίας είναι τώρα σε καλύτερη κατάσταση, ενώ η κυβέρνηση αποπλήρωσε πριν την ώρα τους, τα τελευταία οφειλόμενα στο ΔΝΤ, πριν από μερικούς μήνες.