Την εισαγωγή του «cheerleading» στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φαίνεται πως αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας, με νέα εγκύκλιο που υπέγραψε ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Κωνσταντίνος Τσαχαλάς.

Η απόφαση ελήφθη μετά από αντίστοιχο αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τσιρλίντινγκ – Αθλητικού Ομαδικού Χορού (ΕΟΤ-ΑΟΧ), η οποία και εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία «στο πλαίσιο διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό».

Παρά την έγκριση όμως, βάσει των όσων αναφέρει η εγκύκλιος, οι εκπρόσωποι της ΕΟΤ-ΑΟΧ, θα επισκέπτονται τα σχολεία, μονάχα με την πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων οι οποίες ορίζονται ως εξής:

α) Οι επισκέψεις των επιλεγμένων εκπροσώπων θα υλοποιούνται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, μετά από συνεννόηση με τους εκάστοτε Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με απόφαση των αντίστοιχων Συλλόγων Διδασκόντων και ενημέρωση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής.

β) Κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων/δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτικό να παρίσταται εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, ορισμένος από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

γ) Σε περίπτωση συμμετοχής των μαθητών/τριών σε αθλητικές πρακτικές δραστηριότητες απαιτείται:

  • Έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) και
  • Ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων με ευθύνη των οποίων θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτές.

Προβληματισμό επίσης προκαλεί η εισαγωγή ενός τελευταίου όρου που θέτει το υπουργείο σύμφωνα με τον οποίο, «κατά την διάρκεια των ενημερώσεων δεν επιτρέπεται η προώθηση, προβολή, διάθεση ή διανομή υλικού που αφορά στην άμεση ή έμμεση διαφήμιση εμπορικού προϊόντος ή προϊόντος παροχής υπηρεσιών, καθώς και η λήψη στιγμιότυπων (βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση – ηχογράφηση) των μαθητών/τριών». Παραμένει άγνωστο ακόμη και το πως το υπουργείο, αν και θέτει όρους θα έχει τη δυνατότητα να τους τηρήσει, καθώς ήδη οι εκπαιδευτικοί θα είναι επιβαρυμένοι με τον έλεγχο της τήρησης των υγειονομικών μέτρων από τους μαθητές.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας