Τουλάχιστον, η κωμωδία “Πιάσαμε τους Έλληνες να κλέβουν” έλαβε τέλος. Τώρα αρχίζει το δράμα “Ένας για όλους” http://bit.ly/bjOhtL