Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Αξία», ο υφυπουργός εξήγησε ότι «παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς εργαζόμαστε ώστε να αναστρέψουμε το κλίμα αποεπένδυσης που προκάλεσαν οι πολιτικές διαρκούς λιτότητας τα τελευταία χρόνια. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι αυξημένες κατά 5,5% σε σχέση με πέρυσι και ανέρχονται στα 6,75 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 6 δισ. αφορούν στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και τα 750 εκατ. στο εθνικό. Υπολογίζουμε να διοχετευτούν επιπλέον 1,25 δισ. ευρώ από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα κλπ».
 
Επιπλέον επισήμανε ότι το ποσό των χρημάτων που θα εισρεύσει φέτος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το ΠΔΕ και τους ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά κυρίως από τη γενικότερη δυναμική που θα επιδείξει η οικονομία το 2016, «η οποία, όπως είπε, ήδη δείχνει σημάδια αναχαίτισης των ισχυρών υφεσιακών πιέσεων».
 
Το ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εκτός γενικότερου οικονομικού πλαισίου. 
 
«Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που ήδη πραγματοποιήθηκε, οι διαπραγματεύσεις και οι ρυθμίσεις για τα “κόκκινα” δάνεια, η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και η ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, αποτελούν απαραίτητες συνθήκες για τη δημιουργία του κατάλληλου οικονομικού περιβάλλοντος, ώστε ο αναπτυξιακός σχεδιασμός να έχει τα προσδοκώμενα οφέλη», τόνισε.
 
Σχετικά με το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για την οικονομία είπε ότι το θέμα δεν είναι η επιλογή στήριξης συγκεκριμένων παραγωγικών ομάδων, αλλά η μετακίνηση σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο με δυναμικά, καινοτόμα και εξωστρεφή χαρακτηριστικά και σε αυτό το πλαίσιο ο σχεδιασμός συνδυάζει το νέο ΕΣΠΑ με τον νέο αναπτυξιακό νόμο.
 
«Όλα τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμβάλουν στην προσπάθεια αναχαίτισης του κύματος της ανεργίας που προκάλεσαν οι νεοφιλελεύθερες περιοριστικές πολιτικές. Ο συνδυασμός των αποτελεσματικών και καλά σχεδιασμένων κινήτρων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε βιώσιμες δραστηριότητες, αποτελεί εγγύηση για το αναπτυξιακό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων μας», ανέφερε ο υφυπουργός.
 
«Ο στόχος για αύξηση των καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας στην οικονομία, εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Κάτι τέτοιο απαιτεί “κάθετες” παραγωγικές παρεμβάσεις και “οριζόντιες” θεσμικές μεταρρυθμίσεις όπως είναι η ανάγκη για ένα νέο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων παράλληλα με μια αναπτυξιακή πολιτική υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών», υπογράμμισε.