Σύμφωνα με την Λαγκάρντ, η χώρα πρέπει να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αν και γνωρίζει  «πόσο δύσκολο ήταν για τον ελληνικό πληθυσμό και ειδικά για τους ανθρώπους που πληρώνουν τους φόρους τους» να συνεχίσουν να υφίστανται τις επιπτώσεις.

Οι δυσκολίες είναι μεγάλες, αλλά οι υποχρεώσεις παραμένουν, σύμφωνα με την Λαγκάρντ, που επισήμανε ότι «η οικονομία πρέπει να μεταλλαχθεί, ότι πρέπει να υπάρξουν δομικές μεταρρυθμίσεις, ότι το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να σταθεροποιηθεί και να χρηματοδοτηθεί άρτια, καθώς δεν μπορείς να δανείζεσαι επ' άπειρον».