4.2.2008

Η εταιρεία LAMDA DEVELOPMENT S.A., η οποία συμμετέχει κατά ποσοστό 49,24% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας LAMDA OLYMPIA VILLAGE Α.Ε. (ιδιοκτήτριας του εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου «THE MALL ATHENS»), αναφερόμενη σε διάφορα δημοσιεύματα για την απόφαση του Ε” Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αφορά στο «THE MALL ATHENS», επισημαίνει τα εξής:

1.Το Ε” Τμήμα του ΣτΕ ασχολήθηκε μόνο με το εάν είναι παραδεκτή ή όχι η αίτηση, με την οποία ζητείται η ακύρωση νόμου. Λόγω δε της φύσεως του γενικότερου αυτού θέματος, το παρέπεμψε στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

2.Αντίθετα, το Ε” Τμήμα δεν ερεύνησε ούτε αποφάνθηκε αναφορικά με τη συνταγματικότητα του Ν. 3207/2003, ο οποίος ρύθμισε τους όρους και προϋποθέσεις κατασκευής του «THE MALL ATHENS» και ο οποίος συνεπώς εξακολουθεί να είναι σε πλήρη ισχύ.