Δεν εμπιστεύεστε τη στατιστική; Ορίστε σε απόλυτα νούμερα: Η large Eλλάδα 19η (στους 153) σε στρατιωτικές δαπάνες (Wikipedia: http://bit.ly/cqFEuK)