Στην αγωγή της η διοίκηση της εταιρείας υποστηρίζει πως ζημιώθηκε πολλαπλώς από την εμπιστοσύνη που επέδειξε στις διατάξεις του νόμου για τη διπλή ανάπλαση που κρίθηκε αντισυνταγματικός, τόσο σε υλικό επίπεδο εκ του ατελέσφορου της επενδύσεώς της, όσο και σε ηθικό εκ της απαξίωσης του ονόματος και της φήμης της στις εμπορικές συναλλαγές, μάλιστα δε άνευ δικής της υπαιτιότητας.
 
Η διοίκηση της «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική» ζητεί με την αγωγή της την καταδίκη του Ελληνικού Δημοσίου σε αποκατάσταση της υλικής ζημίας που υπέστη και ακολούθως
  • σε καταβολή ποσού ύψους 102,678 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των άμεσων δαπανών που διενεργήθηκαν για την εκτέλεση του έργου στο Βοτανικό,
  • επίσης ποσού 2,2 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση της ζημίας της εταιρίας από την αξιοποίηση υλικών και ανθρώπινου δυναμικού από εταιρείες του ομίλου της εταιρείας
  • και τέλος ποσού ύψους 69,123 εκατ. ευρώ για τους τόκους και τις χρεώσεις των δανείων που έλαβε η εταιρεία, επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στις νομοθετικές διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

​ Το συνολικό αυτό ποσό αντιστοιχεί σε 174 εκατ. ευρώ.

 
Ακόμα, ζητεί την καταδίκη του Ελληνικού Δημοσίου σε καταβολή ποσού ύψους 270 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της αποθετικής ζημίας της εταιρείας με το νόμιμο τόκο από την άσκηση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καθώς επίσης και σε καταβολή ποσού ύψους 30 εκατ. ευρώ ως εύλογη αποζημίωση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη η εταιρία από τις παράνομες πράξεις και παραλείψεις του Δημοσίου.

Πηγή: Το Βήμα