Μερικά πραγματικά περιστατικά εξαγωγής τρομοκρατίας από τις ΗΠΑ, που παρέλειψαν στην έκθεση της CIA. (Agonist: http://bit.ly/bqOW0O)