Οι πρώτοι ολυμπιακοί της οικονομικής κρίσης και ο λογαριασμός για το Vancouver (YouTube)