Ιδέες για την ολική ή «μερική» σωτηρία του Ευρώ, από τον Στίγκλιτς (Project Syndicate: http://bit.ly/a270gy)