Εκρηκτικές διαστάσεις προσλαμβάνει η εισφοροδιαφυγή στο ΙΚΑ.  Τα νέα επίσημα στοιχεία της ΕΥΠΕΑ (Ειδική Υπηρεσία Ελέγχων Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για το 2011 δείχνουν ότι, ο ένας στους τρεις εργαζόμενους είναι ανασφάλιστος, η ανασφάλιστη εργασία ξεπέρασε το 30% το 2011 (έναντι 25% το 2010) ενώ μια στις δύο επιχειρήσεις απασχολεί ανασφάλιστο προσωπικό.

Η ΠΟΣΕ-ΙΚΑ, για μια ακόμη φορά, κοινοποιεί την πρόταση που έχει υποβάλλει στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εισφοροδιαφυγής. Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ επισημαίνει ότι η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροαπαλλαγή και η εισφοροαποφυγή στο ΙΚΑ αγγίζουν τα 6 δις ευρώ σε ετήσια βάση.

Τα στοιχεία της ΕΥΠΕΑ δείχνουν ότι

• Την περίοδο 01/01-31/12/11 ελέγχθηκαν συνολικά από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. 21.063 επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι 1.313 επιχειρήσεις αν και απασχολούσαν προσωπικό δεν τηρούσαν Μητρώο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (αναπόγραφες – ποσοστό 6% ) ούτε είχαν ενημερώσει άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για το απασχολούμενο προσωπικό τους (Επιθεώρηση Εργασίας – ΟΑΕΔ).

Συνολικά διαπιστώθηκε η απασχόληση 20.567 ανασφάλιστων απασχολουμένων (8.225 αλλοδαποί – 12.342 ημεδαποί) σε σύνολο 68.345 απασχολουμένων που καταγράφηκαν στους επιτόπιους ελέγχους ( 30% ανασφάλιστοι απασχολούμενοι).

Διαπιστώθηκαν 9.216 παραβάσεις σε βάρος αντίστοιχα αριθμού επιχειρήσεων και συντάχθηκαν πρόστιμα ύψους 11.632.000 € (έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ) ενώ για την ασφαλιστική τακτοποίηση των απασχολουμένων διαβιβάστηκαν οι Εκθέσεις Ελέγχου στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

• Από τους καταγεγραμμένους ανασφάλιστους από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. ποσοστό 40% είναι αλλοδαποί που διαφεύγουν οποιασδήποτε επίσημης καταγραφής δικαιολογώντας τη δυσαναλογία μεταξύ αδειών εργασίας και αιτήσεων νομιμοποίησης του μεγάλου αριθμού μεταναστών που εξακολουθούν να διαμένουν και να εργάζονται παράνομα στη χώρα.

• Ενδεικτικά πλέον το 50% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν το 2011 από κλιμάκια ελέγχου της Ε.ΥΠ.Ε.Α. απασχολούν ανασφάλιστο προσωπικό.

Σημειώνεται ότι η ΠΟΣΕ-ΙΚΑ υπέβαλε με επιστολή της τον περασμένο Δεκέμβριο, στην κυβέρνηση, πακέτο προτάσεων για την αύξηση των εσόδων του ΙΚΑ, την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής καθώς και μέτρα για την είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Οπως επισημαίνεται στην επιστολή , πάγια αρχή της ΠΟΣΕ – ΙΚΑ είναι η βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης – την οποία σταθερά υπηρετούμε έχοντας στο κέντρο τον πολίτη – και η διασφάλιση αξιοπρεπών παροχών για όλους τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους.

Μεταξύ των προτάσεων που καταθέτει η ΠΟΣΕ ΙΚΑ είναι :
1.Η δημιουργία κλιμακίων, στα οποία θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής όλοι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με σκοπό τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε στοχευμένες επιχειρήσεις, επί 24ώρου βάσης, τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας των οφειλών και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων είσπραξης.

2. Άμεση διασύνδεση του συστήματος πληροφορικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το σύστημα «TAXIS» του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Κωδικοποίηση νομοθεσίας.

4. Περιορισμό των ασφαλίστρων και γενικότερα επανεξέταση των ασφαλίστρων – ασφάλισης, με αντίβαρα εισφορές που δεν θα επιβαρύνουν το κόστος εργασίας από τη μείωση των εσόδων

5. Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών

6. Να υπάρχει μαύρη λίστα (τύπου Τειρεσίας) εισφορών. Το ΑΦΜ των υπευθύνων να «μαυρίζει». Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο πτώχευσης επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες των οποίων ανοίγουν νέες απαλλαγμένες από οφειλές.

7. Επανεξέταση των διατάξεων για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και Θέσπιση δυνατότητας πρόσβασης-ενημέρωσης και κατάσχεσης άυλων τίτλων (μετοχών, ομολόγων κ.λ.π) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

8. Επαναφορά του δικαιώματος προσφυγής του Διευθυντή σε αποφάσεις Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών, οι οποίες είναι καταφανώς εις βάρος του ΙΚΑ. Προκειμένου να έχει η επιχείρηση δικαίωμα ένστασης σε ΤΔΕ ή δικαστήρια να υποχρεώνεται να καταβάλλει προηγουμένως το σύνολο της οφειλής και σε περίπτωση που δικαιωθεί, αυτή να επιστρέφεται.

9.Επίσης προτείνεται να γίνει διαχωρισμός των επιχειρήσεων, οι οποίες οφείλουν στο ΙΚΑ, ανάλογα με το πλήθος των απασχολούμενων, το ύψος της οφειλής και τη συχνότητα των καθυστερήσεων. Με νομοθετική ρύθμιση, οι επιχειρήσεις που υπερβαίνουν την οριοθετημένη οφειλή και τη συνέπεια καταβολής των εισφορών θα πρέπει να αναστέλλεται η λειτουργία τους και στη συνέχεια να κλείνουν, εφόσον συνεχίζουν να μην τακτοποιούν τις οφειλές τους.

Παράλληλα η ΠΟΣΕ – ΙΚΑ εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία επιχειρήσεων που λειτουργούν με ανασφάλιστους εργαζόμενους, με μισθούς κατώτερους του επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης, με καθυστερήσεις μηνών στην καταβολή των δεδουλευμένων, με παραβίαση στοιχειωδών εργασιακών κεκτημένων, όπως ωράρια και συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, εις βάρος του Δημοσίου και του ασφαλιστικού συστήματος, συσσωρεύοντας κέρδη εκατομμυρίων που εξάγονται σε τράπεζες του εξωτερικού.