Ήταν στραβό το (διπλωματικό) κλίμα το έφαγε και η κρίση. Οι επιπτώσεις από την οικονομία και την πρόσδεση με ΗΠΑ (http://bit.ly/9Xqbq0)