Το καμπανάκι βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κρούει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με νέα εξαμηνιαία έκθεσή του. Στην έκθεση οικονομικού κλίματος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, του Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, αποτυπώνονται δυσοίωνα στοιχεία αναφορικά με τη βιωσιμότητά τους.

Τα κυριότερα στοιχεία που παρουσιάζει η έκθεση που αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό το πλήγμα της πανδημίας στις επιχειρήσεις αυτές, αποκαλύπτουν ότι οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις δήλωσαν ότι επιδεινώθηκε η οικονομική τους κατάσταση στο προηγούμενο εξάμηνο, με παράλληλη μείωση του τζίρου και της ρευστότητάς τους. Αναφορικά δε, με τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που έλαβε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, 6 στις 10 επιχειρήσεις (62,9%) δήλωσαν πως είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι με τα μέχρι τώρα μέτρα της κυβέρνησης, έναντι του 35,3% που δήλωσε πως είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.

Το ίδιο αρνητικά είναι και τα μηνύματα για την απασχόληση,με μία στις επτά επιχειρήσεις να δηλωνει πως βρίσκεται σε διαδικασία μείωσης θέσεων εργασίας. Την ίδια ώρα σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της έρευνας, στον αέρα θα βρεθούν το επόμενο διάστημα 105.000 εργαζόμενοι, πέρα από τις 107.000 θέσεις εργασίας, που χάθηκαν το προηγούμενο εξάμηνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΓΣΕΒΕΕ έχει ζητήσει, ο νέος γύρος επιστρεπτέας προκαταβολής να συμπεριλάβει και την πλειονότητα των 430.000 αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί από τους προηγούμενους δύο γύρους καθώς δεν είχαν ταμειακή μηχανή έκδοσης αποδείξεων, αλλά δελτίο ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Σε αυτούς εντάσσονται μικροδικηγόροι, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ηθοποιοί, μουσικούς κλπ.

Επισημαίνεται ακόμη ότι σε συνάντηση προ ημερών του προεδρίου της ΓΣΒΕΕ με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίστηκε ότι το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, το οποίο παρότι αποτέλεσε το μοναδικό αποτελεσματικό μέτρο, κρίνεται ανεπαρκές ως προς το συνολικό ποσό που διατέθηκε.

Οι βασικοί οικονομικοί δείκτες όπως παρατίθενται στην έκθεση είναι οι εξής:

 • 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης τους επιδεινώθηκε κατά το προηγούμενο εξάμηνο έναντι μόλις 4,9% που δήλωσε ότι βελτιώθηκε και 15,1% που δήλωσε πως παρέμεινε αμετάβλητη
 • Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώνεται στις 20,1 μονάδες καταγράφοντας πτώση 46 μονάδων μόλις μέσα σε ένα εξάμηνο γεγονός που αποτυπώνει το βάθος της οικονομικής κρίσης
 • 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως ο τζίρος τους μειώθηκε κατά το προηγούμενο εξάμηνο έναντι μόλις 5,6% που δήλωσε ότι αυξήθηκε. Μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών 46,4%.
 • 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως μειώθηκε η ρευστότητα τους, έναντι μόλις του 5,4% δήλωσε ότι αυξήθηκε.
 • 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ)
 • 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ
 • 1 στις 6 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το πρώην ΙΚΑ
 • 1 στις 3 επιχειρήσεις που έχει ενοίκιο δήλωσε πως έχει καθυστερημένες οφειλές.
 • 1 στις 5 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες
 • 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει καθυστερημένες οφειλές προς προμηθευτές
 • 1 στις 4 επιχειρήσεις έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς ενέργειας (ΔEΗ, φυσικό αέριο),
 • 1 στις 5 έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λοιπούς λογαριασμούς (τηλέφωνο, ύδρευση).

Απασχόληση

 • 1 στις 6 των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό προχώρησαν σε μείωση των θέσεων απασχόλησης κατά το προηγούμενο εξάμηνο. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας εκτιμάται ότι το προηγούμενο εξάμηνο χάθηκαν 117.000 θέσεις απασχόλησης.
 • 1 στις 7 των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό θα προχωρήσει σε μείωση των θέσεων απασχόλησης το επόμενο διάστημα, έναντι 6,7% που θα κάνει προσλήψεις. Από την επεξεργασία των επιμέρους στοιχείων εκτιμάται ότι το επόμενο εξάμηνο κινδυνεύουν να χαθούν 105.000 θέσεις απασχόλησης,

Προσδοκίες – Βιωσιμότητα επιχειρήσεων – Οφειλές

 • 1 στις 3 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εκφράζουν τον φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητας τους κατά το επόμενο διάστημα.
 • 1 στις 2 επιχειρήσεις αναμένει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης το επόμενο εξάμηνο έναντι μόλις του 10,7% που αναμένει βελτίωση και του 26,9% που δεν περιμένει καμία μεταβολή
 • 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις προς τις τράπεζες
 • 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις ενοικίου
 • 1 στις 5 επιχειρήσεις δήλωσε πως δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί: στις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις (πρώην ΟΑΕΕ και ΙΚΑ), στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές, στις υποχρεώσεις για λογαριασμούς ενέργειας και λοιπούς λογαριασμούς