Θετική η συνεισφορά της Εκκλησίας στη διάδοση του ιού.