Αυτό, αυτό, αυτό είναι σωστό… 1 Mbps σε κάθε Φινλανδό. Νόμιμο δικαίωμα η πρόσβαση στο Ιντερνετ. (Al Jazeera: http://bit.ly/9SwVJn)