Συνεχίστηκε η πτωτική πορεία του Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τις επιχειρήσεις του τουρισμού το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012, σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, όπως προκύπτει από την έρευνα οικονομικής συγκυρίας…