Μετοχοποίηση της δημοκρατίας και χρηματοπιστωτικός κοινοβουλευτισμός. Πολιτικά αντισώματα από τον ιό της Κυριακής (Ε: http://bit.ly/aOBo2n)