Η περίπτωση του ελληνικού Indymedia. Τα ακροδεξιά χτυπήματα, οι πολιτικές πιέσεις και το άσυλο. (Ελευθεροτυπία: http://bit.ly/aBzo41)