Τελικά πρέπει να απεργούν τα ΜΜΕ ή να καλύπτουν τις απεργίες; Γιατί πότε τις κάλυψαν; (Ιός: http://bit.ly/dmnkPA)