Το άγαλμα της ελευθερίας μεταναστεύει στην Ισλανδία. Σε χωροφύλακα του Ιντερνετ μετατρέπονται οι ΗΠΑ (PBS: http://to.pbs.org/9S9yxs)