Τίθενται σε ισχύ οι νέες χρεώσεις για τις αναλήψεις μετρητών από άλλη τράπεζα από αυτή του εκάστοτε δικαιούχου, αγγίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις το 2% επί του ποσού της ανάληψης. Οι νέες χρεώσεις συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της ΕΕ για ενιαία αντιμετώπιση των Ευρωπαίων πολιτών. Σύμφωνα με την οδηγία, όλοι οι κάτοχοι ελληνικών και ξένων καρτών πρέπει να πληρώνουν το ίδιο ποσό στις συναλλαγές από ΑΤΜ διαφορετικής τράπεζας από αυτή που έχει εκδώσει την κάρτα τους.

Να σημειωθεί ότι οι κάτοχοι ελληνικών καρτών πλήρωναν 1,50€ στις συναλλαγές τους από ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε όλο το σύστημα ΔΙΑ.Σ. Ωστόσο οι κάτοχοι ξένων καρτών πλήρωναν περί τα 3€ ή 4€ αναλόγως την τράπεζα και το συναλλασσόμενο ποσό.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη προαναγγείλει την επιβολή εξόδων προμήθειας 0,60 λεπτών για κάθε συναλλαγή εντός Ευρωζώνης και η Eurobank 0,75 λεπτά, ενώ τόσο η Alpha Bank, όσο και η Εθνική Τ.Ε. κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Επιπλέον η προμήθεια εκτός ευρωζώνης αυξάνεται και αυτή με το ποσό να αγγίζει τα 4€ ανά συναλλαγή.

Οι χρεώσεις στην Alpha Bank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ ενώ σήμερα τίθενται σε ισχύ και οι χρεώσεις στην Τράπεζα Πειραιώς.

Αναλυτικά οι χρεώσεις σε κάθε τράπεζα:

Alpha Bank

– Αναλήψεις σε ATM άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη:

 • Έως 150 ευρώ: 1,50 ευρώ
 • Από 160 έως 250 ευρώ: 1,60 ευρώ
 • Άνω των 250 ευρώ: 1,65 ευρώ

– Αναλήψεις σε ATM εκτός Ευρωζώνης:

 • 1% επί του ποσού της ανάληψης με ελάχιστο τα 4,40 ευρώ ανά συναλλαγή

Eurobank

– Αναλήψεις σε ATM άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη:

 • 1,60 ευρώ ανεξαρτήτως ποσού

– Αναλήψεις σε ATM εκτός Ευρωζώνης:

 • 1,05% επί του ποσού της ανάληψης

Εθνική Τράπεζα

– Αναλήψεις σε ATM άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη:

 • Έως 150 ευρώ: 1,30 ευρώ
 • Από 160 έως 250 ευρώ: 1,40 ευρώ
 • Άνω των 250 ευρώ: 1,60 ευρώ

– Αναλήψεις σε ATM εκτός Ευρωζώνης:

 • 1% επί του ποσού της ανάληψης με ελάχιστο τα 3 ευρώ και μέγιστο τα 5 ευρώ ανά συναλλαγή

Τράπεζα Πειραιώς

– Αναλήψεις σε ATM άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη:

 • Έως 250 ευρώ: 1,40 ευρώ
 • Άνω των 250 ευρώ: 2,20 ευρώ

– Αναλήψεις σε ATM εκτός Ευρωζώνης:

 • Έξοδα 4 ευρώ ανά συναλλαγή πλέον 2% επί του ποσού της ανάληψης με ελάχιστο το 1 ευρώ και μέγιστο τα 30 ευρώ ανά συναλλαγή.