Πρόκειται για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο, τον πρόεδρου του Δ.Σ., έναν από τους μετόχους πλειοψηφικού μεριδίου και τον διευθύνοντα σύμβουλο του υποκαταστήματος στο Λουξεμβούργο.

Οι τέσσερις άνδρες κατηγορήθηκαν όταν απέκρυψαν το γεγονός ότι ένας επενδυτής από το Κατάρ, ο οποίος είχε αγοράσει το 5,1% του ποσοστού των μετοχών της τράπεζας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, το είχε πράξει με χρήματα που του δάνεισε η ίδια η τράπεζα.

Καταδικάστηκαν επίσης να καταβάλλουν τα δικαστικά έξοδα, τα οποία αντιστοιχούν σε εκατομμύρια ευρώ.