Το Ισραήλ προσφέρει αποζημιώσεις στις οικογένειες των ακτιβιστών που εκτέλεσε για να αποφύγει τα δικαστήρια.(Guardian: http://bit.ly/hwyBBg)