Από τη Γκρενόμπλ στην ΕΦΕΕ. Όταν το φοιτητικό κίνημα στηνόταν από τους κάτω και όχι από τους πάνω. (Ε: http://bit.ly/bRpoUI )