Όσοι δεν συνεργάζονται (και οι τραυματίες!), φυλακίζονται. Δύσκολες ώρες για τους ακτιβιστές στο Ισραήλ  (http://bit.ly/9OdKm0)