Το Σάββατο, οι κυπριακές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εναντίον του Έλληνα επιχειρηματία, προειδοποιώντας ότι εάν δεν προσέλθει οικειοθελώς στην Κύπρο, τότε θα εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα.

Ο Λ. Μπόμπολος ωστόσο, δεν εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών της Κύπρου, οι οποίες σήμερα ανακοίνωσαν την έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος.

Μάλιστα, ο Κ. Κληρίδης διέψευσε ότι ο Λ. Μπόμπολας έθεσε όρους προκειμένου να έρθει και να παραδοθεί στην Κύπρο. «Ουδεμία συναλλαγή γίνεται με τον ύποπτο» ανέφερε ενδεικτικά.

Η ανακριτική ομάδα της αστυνομίας συνεχίζει, με εντατικούς ρυθμούς, τις έρευνες για τις υποθέσεις του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), που διαχειριζόταν η εταιρεία του Λ. Μπόμπολα.

Επίσης, η αστυνομία θα προχωρήσει στην έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και εναντίον του Θεοφάνη Λώλου, διευθυντή της εταιρείας μελετών ENVIROPLAN, ο οποίος ορίστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών να επιβλέπει τα έργα ΧΥΤΑ Πάφου και ΧΥΤΥ Κόσιης.