Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Vouliwatch:

Τα προφίλ των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών στην πλατφόρμα μας ενημερώνονται διαρκώς με τα δημοσιευμένα οικονομικά τους στοιχεία και τους καλούμε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, ώστε να παραμείνουν αναρτημένα και μετά την πάροδο του ενός μήνα που προβλέπεται από την Βουλή. 
 
Οι Βουλευτές, ως δημόσια πρόσωπα, συναινούν στον έλεγχο της δραστηριότητάς τους από τους πολίτες που εκπροσωπούν και τους εκλέγουν και, ως εκ τούτου, οφείλουν να στηρίζουν ενεργά τη νομοθεσία και τις πρακτικές που ενισχύουν την κοινοβουλευτική και πολιτική διαφάνεια.
 
Με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε ένα συμβολικό βήμα προς την αναγκαία διαφάνεια και λογοδοσία που χρειάζεται να επιδείξει το πολιτικό μας σύστημα. Θα μας στηρίξετε;
Κάποια σημαντικά στοιχεία για τα πόθεν έσχες:
  • Δημοσιεύτηκαν τα πόθεν έσχες του 2012 (τριετής καθυστέρηση)
  • Πρόκειται βασικά για δηλώσεις “έσχες” και όχι “πόθεν”
  • Αναρτώνται σε “κλειστή” μορφή: φωτογραφίες pdf, μη αναζητήσιμα αρχεία, με επεξεργάσιμα
  • Είναι σχεδόν ακατανόητα για το μέσο πολίτη που δεν διαθέτει ειδικές γνώσεις καθώς: περιλαμβάνουν περισσότερους από σαράντα φορολογικούς κωδικούς, χωρίς σαφή αντιστοιχία τους σε εισόδημα, ακίνητη περιουσία, μετοχές κ.ο.κ.
  • Έχουν πολλά σημεία κενά (μη συμπληρωμένες κατηγορίες)
  • Είναι δημοσιεύσιμα μόνο για τριάντα ημέρες, στη συνέχεια η Βουλή τα “κατεβάζει” από την ιστοσελίδα της
  • Θεωρείται παράνομη η αναπαραγωγή μέρους των δηλώσεων, επιτρέπεται μόνο ολόκληρο το αρχείο, με σκοπό να αποφεύγεται η διασταύρωση των στοιχείων τους με άλλα διαθέσιμα στοιχεία στο διαδίκτυο για το ίδιο πρόσωπο

Εδώ μπορείτε να υπογράψετε