Τα αιτήματα που έχουν δεχτεί και έχουν εκτελέσει οι τράπεζες από τις αρχές του έτους εμφανίζουν αύξηση της τάξης του 130%. Η αλματώδης αύξηση των κατασχέσεων οφείλεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να τονώσει τα δημόσια έσοδα.
 

Μισθοδοσία και επιδόματα

Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα της Πέμπτης, τα κατασχετήρια αφορούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις φορολογουμένων από δεξαμενή οφειλών η οποία ξεπερνά τα 60 δισ. ευρώ και το μακρύ χέρι του Δημοσίου, μέσω τραπεζών, αγγίζει από τρεχούμενους λογαριασμούς, λογαριασμούς μισθοδοσίας έως και προσθεσμιακές καταθέσεις.
 
Όσο για το ύψος της κατάθεσης όπου μπορεί να γίνει κατάσχεση, ξεκινά από λίγα ευρώ και φτάνει μέχρι χιλιάδες. Κατασχέσεις έχουν γίνει ακόμα και σε επιδόματα ανεργίας, παρόλο που ο νόμος ορίζει αυστηρά ότι το επίδομα ανεργίας είναι ακατάσχετο. 

Κώδικας Είσπραξης

Ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά εις βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ τον μήνα.
 
Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 1.000 ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση του 25%, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που απομένει δεν είναι μικρότερο από 1.000 ευρώ.  
 
Από την πλευρά τους, τραπεζικοί κύκλοι παραδέχονται ότι υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις όπου ενδέχεται να έχουν γίνει λάθη.