Μες στην καρδιά του χειμώνα, σε περιοχές που συνήθως μόνο κυνηγοί πλησιάζουν, οι παρατηρητές των πουλιών με αργά βήματα και ανεπαίσθητες κινήσεις ανεβαίνουν σε παρατηρητήρια, στέκονται ακίνητοι σε αμμώδη υψώματα, πλάι σε καλαμιές ή πίσω από θάμνους. Εξοπλισμένοι με κιάλια και φωτογραφικές μηχανές, σημειωματάρια και ζεστά ρούχα, αλλά κυρίως την ενδελεχή γνώση της ορνιθοπανίδας, συμμετέχουν σε μία ιεροτελεστία που κρατά τρεις εβδομάδες, από τα μέσα Ιανουαρίου ως τις αρχές του Φλεβάρη κάθε χρόνο εδώ και 43 χρόνια.

Οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών αποτελούν μέρος του παγκόσμιου προγράμματος της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International) και διεξάγονται κάθε χρόνο σε πάνω από 100 χώρες, για 25.000 περιοχές, με τη συμμετοχή περίπου 15.000 καταμετρητών. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την κάθε καταμέτρηση παρέχονται στην Wetlands International  και επιτρέπουν την εκτίμηση των τάσεων των πληθυσμών των πουλιών καθώς και τις μεταβολές που παρουσιάζουν οι υγρότοποι. Οι αναλύσεις που γίνονται και τα συμπεράσματα που προκύπτουν, βοηθούν στην υποστήριξη μεγάλων διεθνών και εθνικών πολιτικών για την προστασία των υγρότοπων.   

Φέτος στις καταμετρήσεις που έγιναν στην Ελλάδα συμμετείχαν πάνω από 160 εθελοντές. Το συντονισμό των μεσοχειμωνιάτικων καταμετρήσεων υδρόβιων πουλιών στην Ελλάδα έχει πλέον αναλάβει η Ορνιθολογική Εταιρεία και γίνεται από τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς και προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 154 περιοχές σε όλη τη χώρα, οι οποίες καταλαμβάνουν συνολικά 3.010.224 στρέμματα.

Οι περιοχές της Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου, καλύφθηκαν στο σύνολό τους ενώ στα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου πελάγους παρατηρήθηκε το χαμηλότερο ποσοστό κάλυψης. Σημαντική ήταν η καταγραφή περισσότερων από 1.200 πουλιών στον Υγρότοπο του Σχοινιά με είδη όπως ο Στικταετός, η Λαγγόνα και η Βαλτόπαπια. Επίσης μεγάλος ήταν ο αριθμός των Φαλαρίδων, των Μαυροκέφαλων γλάρων, των Μαυροβουτηχταριών και Γκισαριών. Δυστυχώς εξίσου σημαντική, ήταν και η παρατήρηση υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στην Τριχωνίδα, όπου η λαθροθηρία φέτος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.