Κατάρρευση του οικονομικού μοντέλου Τσάβες βλέπει η αμερικανική πρεσβεία. Καμια πιο αξιόπιστη πηγή;  (Guardian: http://bit.ly/f0Ufmc)